czwartek, 14 czerwca 2012

Atomy a cząsteczki.

Atomy do uzyskania trwałej konfiguracji elektronowej łączą się za pomocą wiązań.Wiązania mogą być atomowe lub jonowe.Liczba tworzonych wiązań jest cechą charakterystyczną dla danego pierwiastka i zależy od liczby elektronów walencyjnych jego atomów.Zdolność do tworzenia określonej liczby wiązań nazywamy wartościowością pierwiastka.Wartość pierwiastka zapisujemy liczbami rzymskimi.Niektóre pierwiastki mają kilka różnych wartościowości w zależności od tego z jakim pierwiastkiem i w jakich warunkach się łączą.


Wodór ma zawsze wartość I.
Tlen ma zawsze wartość II.
Pierwiastki pierwszej grupy mają zawsze wartość I.
Pierwiastki drugiej grupy mają zawsze wartość II.
Siarka w siarczkach jest zawsze dwu wartościowa.


Co to są tlenki oraz siarczki.?

Tlenki-są to związki chemiczne dowolnego pierwiastka pierwiastka z tlenem.
Siarczki-są to związki chemiczne dowolnego pierwiastka siarką.







Wszystkie informację zamieszczone na tym blogu zostały wzięte z zeszytu przedmiotowego od chemii uczennicy klasy I"a".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz