środa, 11 kwietnia 2012

W jaki sposób mogą się łaczyć atomy niemetali.?

Łączenie się niemetali z niemetalami polega na uwspólnieniu elektronów i prowadzi do powstania wiązań chemicznych zwanych wiązaniami kowalencyjnymi(atomowymi). 

 Jeżeli wspólne elektrony łączą atomy różnych pierwiastków to jeden z nich może przyciągać wspólne elektrony silnej niż drugi.Rezultat jest taki jakby wspólne elektrony dłużej przebywały wokół jądra pierwiastka silniej je przyciągającego,dlatego wytwarzają wokół niego pewien ładunek ujemny.Wokół jądra drugiego atom pojawia się równy co do wartości ładunek dodatni.Cząsteczki taki nazywamy diplosomy, polarnymi lub sporopolarnymi.

1 komentarz:

  1. W zdaniu nad rysunkiem jest literówka. Podawaj źródła informacji które zamieszczasz na swoim blogu.
    T. Rokicki

    OdpowiedzUsuń