czwartek, 14 czerwca 2012

Kilka słów o różnych wzorach,masa cząsteczkowa.

Wzór chemiczny-umowny zapis cząsteczki pierwiastka lub związku chemicznego wyrażony symbolami chemicznymi.

Wzór sumaryczny-określa rodzaj i liczbę atomów tworzących cząsteczkę.

Wzór strukturalny-określa rodzaj i liczbę atomów w cząsteczce oraz obrazuje wiązania między poszczególnymi atomami.


Masa cząsteczkowa pierwiastka lub związku chemicznego-suma mas atomowych pierwiastków wchodzących w skład danej cząsteczki.

 
 Mol-jest to taka ilość substancji,w której zawarte jest6,02 *1023 atomów (cząsteczek lub jonów).
Masa molowa-jest to masa jednego mola substancji wyrażona w gramach.


Oto sposób jak szybko obliczyć masę cząsteczkową:

Obliczanie masy cząsteczkowej

Aby obliczyć masę cząsteczkową związku chemicznego należy dodać do siebie masy wszystkich atomów wchodzących w skład cząsteczki związku chemicznego. Masy atomowe odczytujemy z układu okresowego. Jednostką masy atomowej i cząsteczkowej jest unit (u).

Obliczanie masy cząsteczkowej - przykłady

Obliczanie masy cząsteczkowej H2SO4

Z wzoru H2SO4 wynika, że cząsteczka składa się z dwóch atomów wodoru (symbol H - masa 1u), jednego atomu siarki (symbol S) i czterech atomów tlenu (symbol O). Odczytujemy z układu okresowego masy poszczególnych atomów: H - 1u, S - 32 u, O - 16u. Stąd masa cząsteczkowa: 2 * 1u + 32u + 4 * 16u = 98 u.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz